Logoklein

Colofon

De werkgroep:
Geert v. Vlerken, Geert Jonkers, Frans Francissen, Gerard v.d. Bruggen
Ido Cranen, Frans Sanders, Jan v.d. Veen, Janny Thijssen en Michel v. Dooren

De IVN dames: 
Toos v.d. Velden, Ine Bouw, Lenie v. Hal, Nina Cranen, Ellen v. Kerkhoff
Simon v. Wetten, Sonja v.d. Eijnden, Marjan Winkelmolen, Jan Winkelmolen
Peter v.d. Berg en Tineke Mols

Back to Back:
Marloes Janssen

De stagiaires van Back to Back: 
John v.d. Kruijs
Elisa Oliveira Fernandes
Nick Hofsink (Bob)

De leraren en de testgroepen van:
OBS ’t Einder Gemert
BS De Klimboom, De Rips
BS De Pandelaar, Gemert
BS Het Venster, Gemert
BS De Samenstroom, Gemert

Foto’s: Jos Veendrick

Colofon Powered by Back to back & Artform