Kerk de rips  Bosmuseum de rips

De Rips.

De Rips is een ‘nieuw’ dorp. De eerste grote landbouwontginning op Rips’ grondgebied, ruim 402 hectare groot, reikte tot aan de Ripse paal. Dat was een grenspaal in het uitgestrekte moerasgebied de Peel. In 1864, bij de verdeling van de Bakelse Peel tussen de omliggende gemeenten, was Helmond eigenaar geworden van dit stuk heide. De zuidkant van het perceel volgde ongeveer de huidige Middenpeelweg.

De hele bebouwde kom van het kerkdorp De Rips lag binnen de grenzen van dit perceel. Op de verdelingskaart van 1864 is als opmerkelijk detail aangegeven ‘de Ripse Paal’. Naar die grenspaal is dus het dorp De Rips genoemd.

De Rips heeft nu 1146 inwoners. De typische bosarbeiderswoningen uit de beginperiode van het dorp en de grote boerderijen in een afwijkende bouwstijl vallen in dit Peeldorp meteen op. De destijds aangeplante bossen vormen een prachtig natuurgebied en de boswachterswoning op De Stippelberg lijkt op het Hans en Grietje-huis in de Efteling.

In de bossen van de Stippelberg stond op een heuveltje een boom, met daaraan een blikken emmer. De heemkundekring van de Rips is daarnaar genoemd.

Omdat de bosbouw zo’n belangrijke rol heeft gespeeld, beschikt De Rips nu zelfs over een piepklein, maar heel mooi Bosmuseum.

Links:

De Rips
Ripse paal
Stippelberg
Bosmuseum
Boswachterswoning
Blikkenemmer

 

Colofon Powered by Back to back & Artform