Keskes handel  Kerk handel

Handel.

Een van de alleroudste vermeldingen van Handel heeft te maken met de verering van Maria. In 1368 werd opgeschreven (en dat papier, een charter, is altijd bewaard gebleven) dat een zekere Everardt van Haenle aan de commandeur van Gemert een jaargeld schonk. Dat bedrag moest elk jaar worden gebruikt om Onze Lieve Vrouwe Maria in Handel te aanbidden. Het geld kon bijvoorbeeld gebruikt worden om een mooie kapel te bouwen.

De commandeur was degene die namens een soort vereniging van ridders in Gemert en dus ook in Handel de baas speelde. Die vereniging heette de Duitse Orde en had al  vóór 1220 Handel en een groot deel van Gemert in eigendom. De Duitse ridders hadden Maria als beschermheilige gekozen en ter ere van haar bouwden zij de Handelse kapel. Die kapel wordt voor het eerst in een oorkonde van 2 januari 1391 genoemd. Later werd deze kapel een kerk. Die staat er nog steeds. Handel heeft nu 1855 inwoners en trekt nog steeds heel veel bedevaartgangers, vooral in mei, de maand van de Mariaverering. Achter de kerk ligt het prachtige processiepark met het eeuwenoude ‘wonderbare putje’ waar volgens de legende geneeskrachtig water uit komt!

Links:

Bedevaart
Kerk
Processiepark 
Wonderbare putje
Duitse orde
Maria verering

Colofon Powered by Back to back & Artform