Milheeze - De Snelle Loop en Esperloop splitsen in twee aparte beken op de GolfbaanMilheeze - De Snelle Loop gaat meanderend langs de golfbaan tussen Milheeze en Bakel 2De Mortel - De Snelle Loop is in de vorige eeuw gekanaliseerd ten behoeve van de landbouw voor meer water aanvoer

Beeklandschap.

Het beekdal in Gemert-Bakel is nu een open landschap waardoor het lastig is om het verschil te zien tussen het beekdal en de bolle akkers. Overal staat gras en maïs. Tot 40 jaar terug was het verschil tussen de bolle akkers en het beekdal nog heel duidelijk. Er stond graan op het open landschap van de akkers en in het beekdal lagen vochtige graslanden verscholen achter elzen hakhoutwallen. Gras werd vroeger ook niet gezaaid want in het beekdal groeiden genoeg wilde grassen voor het vee. Bij de ruilverkaveling zijn bijna alle beken in vrijwel rechte sloten veranderd. Het water kon daardoor sneller worden afgevoerd. Toch vind je hier en daar nog meanders zoals bij de Kaweise Loop en de Esper Loop in Bakel en bij de Peelse Loop in Gemert. In een buitenbocht zijn de oevers het steilst. Daar vinden de ijsvogel en de oeverzwaluw een plek om te nestelen. De grensbeek van Gemert-Bakel met Laarbeek is bijzonder. Vroeger wilde men door middel van een dubbele loop met een houtwal ertussen voorkomen dat het loslopende vee overstak naar de buurgemeente. Dankzij diep kalkrijk kwelwater uit de Peel groeien daar ook zeldzame planten.

Links:
Meer foto’s

 

Colofon Powered by Back to back & Artform