stenen noordoever-1  stenen noordoever-2

De Noordoever, rolstenen en botskeien.

Houd je van stenen, ga dan eens naar de Noordoever van de Bakelse plassen! Daar kun je er veel vinden. Je mag bij deze afgraving niet overal komen, hier en daar staan verbodsborden, maar het wandelpad op de noordoever is toegankelijk. 

De noordoever ligt tussen het water en het bosgebied De Nederheide. Hier kun je vooral zwerfstenen vinden die door de rivier de Maas zijn afgezet. Deze stenen worden zuidelijke afzettingen genoemd. 

Het stroomgebied van de maas begint in Frankrijk en eindigt in Nederland in de Noordzee. De rivier maakte grote delta’s waardoor er veel stenen en zand werden afgezet. In een delta stroomt het water minder snel, daarom blijven zand en stenen juist daar liggen. Het is vooral kwartsrijk grind dat is achtergebleven. Kwarts is een hard mineraal waar vroeger werktuigen van werden gemaakt: bijlen, messen en speerpunten. Vuursteen is ook een soort  kwarts die je veel in onze gemeente kunt vinden. Met vuurstenen maakten ze vroeger vuur om op te koken of zich bij te warmen. Nu wordt kwarts gebruikt  bij het maken van computerchips. Omdat de stenen over grote afstanden worden meegevoerd, zal je hier ook vaak rolstenen en botskegels vinden. Rolstenen zijn glad geworden door schuren van zand en water. Botskegels  (meestal vuurstenen en kwarts) hebben door het botsen met andere stenen breuklijntjes.

Links:
Kwartsrijk grind

Colofon Powered by Back to back & Artform