Gemert - Alle beken in Gemert komen uit in de Aa. In de verte ligt links de Koksehoeve, vanouds een herberg bij de oversteekplaats.Gemert - De Peelse Loop Gemert stroomt in de Aa bij de KoksehoeveGemert - De Snelle Loop vormt de grensbeek met Laarbeek. Een bijzondere dubbele loop met een houtwal in het midden bij de Derde Steeg

De overstromingsvlakte van de Aa.

Nederland kent slechts enkele overstromingsvlakten van beken zoals die van de Aa en de Snelle Loop tussen Gemert en Beek en Donk. In de laatste ijstijd zijn grote, langgerekte en brede dekzandruggen in de rivierbedding van de Aa geblazen. Die zandruggen blokkeerden de afwatering van de Aa. Door het overstromingswater werd beekleem in de vlakte afgezet en zo is De Kleikampen in Gemert gevormd. In de overstromingsvlakte staan vrijwel geen boerderijen. De enkele boerderijen die er zijn, liggen duidelijk op een kleine verhoging: een uit de overstromingsvlakte stekende kop van een dekzandheuvel, een donk. Zoals Esdonk, Ploesterdonk of Hazeldonk in Gemert. In de overstromingsvlakte vindt je vooral boomsoorten zoals populieren, elzen, essen en (knot-)wilgen.

In de Middeleeuwen heeft men de vruchtbare beekleem van de zompige overstromingsvlakte in bruikbaar grasland omgezet. Er werd een lange afwateringsloot gegraven op de grens tussen Gemert en Beek en Donk; de Snelle Loop. Aan de Gemertse kant waren de gronden minder lemig en produceerden minder voedselrijk gras. Gemertse koeien werden, aangetrokken door het voedselrijkere gras, vaak aan de Beek en Donkse kant teruggevonden. Dat veroorzaakte tal van conflicten. Daarom werd besloten tot het graven van een dubbele sloot met daartussen een wal: de Walgraaf, nu heet deze de Snelle Loop. Aan het begin van de 21ste eeuw is een deel van de dubbele sloot hersteld tussen Tereijken en de Beekse Dijk. Een deel vormt nu een vistrap. Boven op een brug heb je daar een goed uitzicht.

Links:
Meer

 

Colofon Powered by Back to back & Artform