007b veenSchermafbeelding 2013-12-20 om 14.53.25Peat_artisanal_exploitation 

Veen

De Klotterpeel tussen Milheeze en De Rips is een restant van De Peel, oorspronkelijk één zeer groot en uitgestrekt veengebied. Van dit uitgestrekte veenlandschap zijn nog maar enkele restanten over. Al vroeg werd ontdekt dat veen een goede brandstof is. Daarom is het veen in de loop der tijd in kleine putten afgegraven. Er werden uit het veen turven, rechthoekige stukken veen, gestoken. De turven werden gedroogd en daarna als brandstof gebruikt. In de 19de eeuw is men de winning grootschalig gaan aanpakken. Er zijn toen voor dit doel speciale maatschappijen opgericht. Het veen werd over dijken, hoger gelegen wegen , naar kanalen vervoerd. Van daar vond de turf zijn weg naar grote steden en industrieën. Toen vrijwel alle veen op was, werden de veenmaatschappijen opgeheven. Dat had een enorm negatief effect op de werkgelegenheid in de streek.

Vergeleken met de omgeving is in de Klotterpeel en bij het naburige terrein ‘De Bult’ nog relatiefveel veen aanwezig. Wel is het veen door de grondwaterverlaging ingedroogd. Daardoor groeien er nu op het veen grassen en bomen in plaats van veenmos. Staatsbosbeheer probeert de groei van het veenmos weer op gang te brengen door de grondwaterspiegel omhoog te brengen. Hier en daar zijn al plukjes heldergroen stervormig veenmos te herkennen en bloeiend wollegras. Veenmos is een helgroen stervormig mos en neemt vrijwel de gehele vorming van een hoogveen voor zijn rekening. Veenmos is een van de weinige planten die voldoende voedsel vindt in regenwater. Er zijn verschillende soorten veenmos. Een andere plant die karakteristiek is voor deze omgeving is het wollegras. De witte pluizen aan de zaden zijn in het voorjaar erg fraai.

Links:
Meer

Colofon Powered by Back to back & Artform